Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν σήμερα οι αγρότες στη γεωργία, οι δήμοι, οι συνεταιρισμοί, οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες και γενικότερα ο αγροτικός και επιχειρηματικός κόσμος καθώς και πολλοί ιδιώτες, είναι ο εντοπισμός νερού για ύδρευση ή άρδευση. Καθημερινά πλέον φθάνουν απαισιόδοξα μηνύματα σχετικά με την έλευση μακρόχρονης περιόδου με λειψυδρία.

Untitled-1

Κάθε χρόνο βέβαια, στην Ελλάδα, κατασκευάζονται εκατοντάδες γεωτρήσεις για νερό σε προβληματικές ή αβέβαιες  περιοχές, ελάχιστες όμως από αυτές έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αντίθετα οι περισσότερες αποδεικνύονται ''αποτυχημένες'', με φυσιολογικό επακόλουθο την άσκοπη σπατάλη χρόνου και χρημάτων καθώς και την απογοήτευση των ενδιαφερομένων για παραπάνω προσπάθεια εντόπισης υδροφορίας στην περιοχή τους.

 

 

 Ο μεγάλος αριθμός των αποτυχιών στις υδρογεωτρήσεις οφείλεται αφενός στο ότι πολλές κατασκευάζονται σε τυχαίες θέσεις χωρίς να προηγηθoύν έρευνες και υδρογεωλογικές μελέτες, αφετέρου στο ότι κατά καιρούς εμφανίζονται κάθε λογής ''ειδικοί'', ραβδοσκόποι, εμπειροτέχνες γεωτρυπανιστές και ''επιστήμονες'' αβέβαιας προέλευσης που με τις ''γνωματεύσεις'' τους δημιουργούν περισσότερο σύγχυση και αβεβαιότητα παρά δίνουν ξεκάθαρες λύσεις και προτάσεις. Είναι γεγονός ότι γεωτρήσεις που εκτελέσθηκαν σε λανθασμένες θέσεις δεν είχαν υδροφορία, ενώ άλλες μετά από γεωλογική μελέτη λίγα μόνο μέτρα μακρύτερα έδωσαν μεγάλες ποσότητες νερού.

 

nerofield

 

Η εταιρεία Γεωδυναμική με την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, πάνω στην έρευνα νερού με γεωλογικές - γεωφυσικές μεθόδους, είναι σε θέση να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το αν μια περιοχή υδροφορεί ή όχι. Με τη στελέχωσή της από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, και τη χρήση σύγχρονων ερευνητικών γεωφυσικών συσκευών, κάνει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά στη θέση που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού, και στο βάθος που αναμένονται αυτές, πριν την κατασκευή της υδρογεώτρησης.

 

geophysics

 

Έτσι ο ενδιαφερόμενος, εκ των προτέρων, γνωρίζει αν η περιοχή του είναι δυνατόν να του αποφέρει από πλευράς νερού αυτό που επιθυμεί. Πριν δηλαδή εμπλακεί στην ψυχοφθόρο και αβέβαιας κατάληξης (από πλευράς επιτυχίας και χρημάτων) διαδικασία κατασκευής της υδρογεώτρησης, αλλά και πριν την έναρξη γραφειοκρατικών διαδικασιών (έκδοση άδειας, αγορά τυχόν αγροτεμαχίου κ.λ.π), μπορεί με ένα οικονομικό κόστος, χαμηλό σε σχέση με τη συνολική επένδυση του, να κάνει με ασφάλεια τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων του.

Σε περιοχές που έχουν υποστεί υφαλμύρωση ή άλλου είδους επιβάρυνση, η Γεωδυναμική εντοπίζει τις θέσεις και τα βάθη που έχει φθάσει αυτή, έτσι ώστε να πραγματοποιείται η απομόνωση των ακατάλληλων υδροφόρων και να γίνεται τελικά η εκμετάλλευση μόνο του ποιοτικά κατάλληλα νερού.

 

farmer-water

 

Εφόσον βέβαια κριθεί αναγκαίο , είναι πλέον σήμερα δυνατόν να πραγματοποιηθεί αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού με συστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές  και απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Υφάλμυρο είναι το νερό το οποίο είναι ακατάλληλο για πόση, πότισμα κλπ. Η περιεκτικότητα του σε ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) κυμαίνεται από 2.000 ppm έως 10.000 ppm. 

Με την εφαρμογή της μεθόδου της αντίστροφης όσμωσης διαχωρίζονται εύκολα τα διάφορα άλατα και οι οργανικές ενώσεις από το επιβαρημένο νερό. Το σύστημα της επεξεργασίας περιλαμβάνει αποσιδήρωση, απομαγγάνωση, απόρριψη της άλμης, ρύθμιση ph και σκληρότητας, αποστείρωση κ.λ.π. 

 

antistrofh-osmosi

 

Το σημαντικότερο βέβαια είναι πως η κάθε μονάδα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα δεδομένα  ανάγκες και  τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση του συστήματος με την ιδανική προσαρμογή του στον διαθέσιμο χώρο του πελάτη και μάλιστα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.