Το 1990 γεωλόγοι και μηχανικοί με εμπειρία ίδρυσαν τη Γεωδυναμική , έχοντας αρχικά ως κύρια δραστηριότητα την επίλυση προβλημάτων λειψυδρίας, με την έρευνα νερού , τον ακριβή εντοπισμό υδροφόρων στρωμάτων και το σχεδιασμό εκτέλεσης υδρογεωτρήσεων .

Πολύ σύντομα η Γεωδυναμική εξελίχθηκε και επεξέτεινε τους τομείς δραστηριοτήτων της στα περισσότερα θέματα που έχουν σχέση με το υπέδαφος, όπως είναι οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας οικισμών , γεωλογικές μελέτες θεμελιώσεων ειδικών τεχνικών έργων (γέφυρες , έργα οδοποιίας, σήραγγες, φράγματα ), μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων , μελέτες εντόπισης κοιτασμάτων κ.α .

Σήμερα είναι η μοναδική  εταιρία που ασχολείται με την έρευνα νερού με τόση επιτυχία σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας όσο απόμακρες κι αν είναι.

Παράλληλα η Γεωδυναμική παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα της έρευνας, ώστε να είναι σε θέση, με ολοένα και πιο σύγχρονες συσκευές και πληρέστερη τεχνογνωσία, να προσφέρει τις πιο αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα των πελατών της.